PENNUT 3vko vanhoina
kuvat Anu Vorobjev

 

 

1. tyttö "Ruu"

 

 

   

   

2. tyttö "Ihaa"

   

 

 

 

 

3. tyttö"Nasu"

 

 

   

   

4. tyttö "Kengu"

   

   

   

5. tyttö "Tikru"

   

 

 

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

 

 

<< back