PENNUT 6vko vanhoina
kuvat Anu Vorobjev

 

 

1. tyttö "Ruu"

   

2. tyttö "Ihaa"

 

 

   

3. tyttö "Nasu"

   

4. tyttö "Kengu"

   

   
   

5. tyttö "Tikru"

   

 

 


 


 

 

 


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru


Ruu, Ihaa, Nasu, Kengu, Tikru

   

   

   

 

 

   

 

 

<< back